Workshops, vervolg.

EHAK en EHBO

Op die manier krijgen ook ouders van minimagezinnen de kans om te leren hoe ze hun kinderen moeten helpen, kunnen nieuwe Nederlanders leren hoe EHBO werkt en krijgen specifieke doelgroepen zoals dak- en thuislozen informatie over EHBO zaken die specifiek voor hun van toepassing zijn, bijvoorbeeld onderkoeling. Met € 4.500,00  kunnen nog eens 15 workshops worden georganiseerd om in totaal 150 mensen te bereiken.

Goed Voorbereid

Op basischolen worden verschillende interactieve gastlessen aangeboden om kinderen en jongeren beter voor te bereiden op noodsituaties.

Zo leren kinderen op de basisschool bijvoorbeeld al hoe ze 112 moeten bellen. Met € 1.500,00 zijn meerdere lespakketten aan te schaffen. Daarmee kunnen minimaal 500 kinderen bereikt worden.