Noodhulp/EHV, vervolg……….

Waarom is dat zo belangrijk?

Evenementenhulp is voor het Rode Kruis belangrijk omdat we daardoor een grote groep vrijwilligers goed getraind en met veel praktijkervaring hebben voor het geval er zich een noodsituatie of ramp voordoet.

Net als andere organisaties heeft het Rode Kruis als noodhulp organisatie te maken met een stijgende gemiddelde leeftijd van vrijwilligers.

Wij willen ons vrijwilligersbestand uitbreiden met jonge mensen en hen aan ons binden voor evenementenhulpverlening.

Ook willen wij als organisatie bijdragen aan de ontwikkeling van deze doelgroep.

Zorgeloos

Zij zorgen ervoor dat mensen zorgeloos kunnen genieten tijdens evenementen.

En zij dragen eraan bij dat in noodsituaties voldoende hulpverleners opgeleid zijn.

Om deze jongeren goed in te zetten tijdens evenementen worden ze opgeleid tot EHBO’er en Evenementen Hulp Verlener.

Daaronder valt ook een cursus portofoon-en mobilofoon.

Om dit te kunnen zoekt het Rode Kruis IJsselland extra financiële middelen.